Algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen de klant en Wijnhandel WineBoxers, Bloemenlaan 1, 9690 Kluisbergen BTW BE0732.622.291.
  2. Uw bestelling is steeds onderworpen aan onze aanvaarding. Enkel onze factuur geldt als bewijs van aanvaarding van uw bestelling.
    De orderbevestiging die u ontvangt wanneer u een bestelling plaatst via deze website is slechts een bevestiging dat wij uw bestelling goed ontvangen hebben. Tot aan het opmaken van de factuur behouden wij ons het recht voor uw bestelling te weigeren zonder een reden hiervoor op te geven.
  3. De volledige betaling van uw bestelling gebeurt op het moment van bestelling en wordt verzorgd door Mollie. Enkel indien onze voorraadadministratie vaststelt dat de door u bestelde producten niet in voorraad zijn op het moment van bestelling, wordt de betaling automatisch uitgesteld en brengen wij u hiervan binnen de 2 werkdagen op de hoogte.
  4. In het uitzonderlijke geval dat uw bestelling door ons niet aanvaard wordt en de betaling reeds werd uitgevoerd, wordt het door u betaalde bedrag dadelijk aan u teruggestort.
  5. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
  6. Er worden geen alcoholische dranken verkocht aan minderjarigen.


Onze prijzen staan vermeld in onze webshop op deze website. Indien wij per vergissing voor een bepaald product een verkeerde prijs vermeld hebben, kunnen wij er niet aan gehouden worden het product aan deze prijs te leveren op voorwaarde dat wij u verwittigen van de foutieve prijsvermelding alvorens de wijn bij u geleverd wordt of, in het geval u de bestelling komt afhalen, wij u verwittigen binnen de 2 dagen nadat wij de ontvangst van uw bestelling schriftelijk bevestigd hebben. In geval wij u tijdig verwittigen hebben wij het recht uw bestelling te annuleren op voorwaarde dat wij u alle reeds gedane betalingen aangaande deze bestelling terugbetalen.

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen ten allen tijde te kunnen veranderen. Gelieve de prijzen op onze website te raadplegen om de meest actuele prijzen te kennen.
Alle prijzen in de meest actuele prijslijst vervangen en vernietigen alle eerder vermelde prijzen.

De vermelde prijzen gelden in principe per fles incl. 21% BTW, tenzij expliciet anders vermeld.


Leveringsvoorwaarden
Bestellingen vanaf 125,00 € incl. BTW* worden gratis door onze eigen leverdienst bezorgd op een leveradres van uw keuze in België. 


Wij doen ons uiterste best om uw bestellingen steeds binnen de overeengekomen termijn te leveren. Mocht dit toch niet lukken, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Wij verbinden ons ertoe om u dan steeds op de hoogte te brengen.